Voorwaarden & Bepalingen

OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN HOTELS.COM, L.P.
Welkom bij de groepsreisservice van de Hotels.com® website (de "Website"). De termen 'wij/we', 'ons/onze' en 'Hotels.com' verwijzen naar Hotels.com, L.P., een in de Amerikaanse staat Texas geregistreerde 'Limited Partnership' en/of onze dochterondernemingen. De termen 'u' en 'uw' verwijzen naar de klant die de Website bezoekt en/of die rechtstreeks via ons en deze Website boekt, of dat indirect doet via een van onze geaffilieerde ondernemingen, via wie wij onze diensten aanbieden. Alle boekingen die u via ons doet zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die gelden op het moment dat u de boeking doet. Wij behouden het recht voor te allen tijde, naar ons eigen goeddunken, de Overeenkomst zonder kennisgeving vooraf te wijzigen of op enigerlei wijze aan te passen. Uw voortdurende raadpleging of gebruik van deze Website betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Overeenkomst.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde van uw gebruik van deze Website, verklaart u dat

1. u ten minste 18 jaar oud bent,

2. u wettelijk bevoegd bent om een bindende, wettelijke verplichting aan te gaan,

3. u deze Website zult gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst,

4. u deze Website uitsluitend zult gebruiken om wettelijke boekingen te plaatsen voor u of voor een ander voor wie u handelingsbevoegd bent,

5. u alle door u verstrekte informatie op deze Website de waarheid, exact, actueel en volledig is, en

6. als u een groepsboekingsaccount bij Hotels.com heeft, dat u uw accountinformatie beschermt, er toezicht op houdt en geheel verantwoordelijk bent voor

enig gebruik van uw account door andere personen dan uzelf. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken toegang tot deze Website en de door ons aangeboden diensten te weigeren tot wie dan ook, op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, de schending van deze Overeenkomst.

GROEPSBOEKINGEN BIJ HOTELS

Als u eenmaal een groepsboeking hebt aangevraagd, zal onze groepsreisservicepartner Lexyl Travel Technologies Incorporated, handelend onder de naam HotelPlanner (“HotelPlanner”), ervoor zorgen dat dit verzoek naar meerdere hotels gestuurd wordt. Elk hotel reageert afzonderlijk op uw verzoek - in uw eigen taal, hun lokale taal of in het Engels - door u rechtstreeks een e-mail te sturen met daarin hun groepstarieven en beschikbaarheid. U kunt alle antwoorden die u van hotels hebt ontvangen bekijken door u via deze website aan te melden bij uw groepsboekingsaccount van Hotels.com. Als u eenmaal reacties van hotels ontvangt, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om aan de hand van de instructies van het hotel contact met hen op te nemen om uw groepsboeking te voltooien. Offertes van hotels die u per e-mail ontvangt en boekingen die u bij hen doet zijn onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van dat hotel, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) de geldigheidsduur van de offerte; (b) de betalingsvoorwaarden; (c) de annuleringsvoorwaarden; en (d) voorwaarden m.b.t. incidentele kosten.

PRIVACYBELEID

Hotels.com believes in protecting your privacy. Please click here to review our current Privacy Policy, which also governs your use of Hotels.com, to understand our practices: Privacy Policy.

CADEAUBONNEN VAN HOTELS.COM

Cadeaubonnen van Hotels.com kunnen niet gebruikt worden via de groepsreisservice

ALGEMENE VRIJWARING

Hotels.com noch HotelPlanner zijn verantwoordelijk voor de handelingen of omissies van een hotel, luchtvaartmaatschappij, autoverhuurmaatschappij of een ander aan de reisbranche gerelateerd bedrijf en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor actuele-, incidentele- of gevolgschades die veroorzaakt worden door deze entiteiten, Hotels.com of HotelPlanner.

Voorwaarden & Bepalingen van Hotels.com™ Rewards

Boekingen die u via de groepsreisservice bij Hotels.com doet komen niet in aanmerking voor Hotels.com™ Rewards.

Alle inhoud van deze website is © 2014 Hotels.com, L.P. Alle rechten voorbehouden. Hotels.com, L.P. is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites die door andere partijen dan Hotels.com, L.P worden geëxploiteerd. Hotels.com, Hotels, Hotels.com Wake Up Happy, Best prices. Best Places. Guaranteed., FiveStar, Hotel Price Index, Hoteles, Hotles, HPI, IAN, IAN.com, Marvillo, Wees Slim, Boek slim, WelcomeRewards, the Smart Character, het WelcomeRewards logo en het Hotels.com logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Hotels.com, L.P. in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen. Andere logo's en product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van de betreffende eigenaren zijn.